Indywidualny tok zajęć praktycznej nauki gry. Teoria i zespoły gitarowe łącznie z orkiestrą gitarową w grupie.

Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych – (początkujących i zaawansowanych w grze na gitarze). Zapewniamy materiały do nauki – (mamy jeden z największych zbiorów nut na gitarę w Polsce, stale aktualizowany). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium. Nauczanie jest tak prowadzone, że uczeń nie jest obciążony nadmierną ilością zajęć, a mimo tego osiąga w krótkim czasie poziom gry porównywalny z wiodącymi szkołami muzycznymi w kraju.

W toku nauczania realizujemy program szkoły muzycznej I i II stopnia rozszerzony o elementy różnych stylów i technik gitarowych m.in: blues, bossa nova, jazz, flamenco… Realizujemy na wysokim poziomie artystycznym zamówienia na koncerty edukacyjne, oprawę muzyczną rożnych uroczystości, wystaw, wernisaży itp. We współpracy z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej, oraz innymi znanymi artystami z naszego regionu.

Zapisy do Studium odbywają się dwa razy w roku szkolnym: w czerwcu i wrześniu.

Po tych terminach przyjmujemy chętnych do nauki w miare wolnych miejsc.

Opłata za naukę w Szkole w roku szkolnym 2019/2020:

Cena lekcji indywidualnej kształtujue się w granicach 40zł.