Studium Gitary Klasycznej w Kielcach
Jerzy Pikor
Plac Moniuszki 2b sala 214
25-334 Kielce
tel. 501-735-765
e-mail: pikor.j@gmail.com